107°

Veiligheid speelt een grote rol in de moderne scheepvaart. Naast de veiligheid is ook de efficiency van het vaar- en afhandelproces in de afgelopen decennia bijzonder belangrijk geworden. Bij een bezoek aan een haven speelt bijvoorbeeld de, vaak lastige, afstemming met andere actoren in de haven een steeds grotere rol. De technische ontwikkelingen om de veiligheid en efficiency van de scheepvaart te vergroten gaan snel. Er wordt steeds gezocht naar mogelijkheden om de efficiency te vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Ondanks alle financiële belangen en het streven naar een grotere mate van efficiency blijft het feitelijk binnenvaren van een schip, zeker bij slecht weer, een zaak van grote voorzichtigheid. De belangen zijn immers groot. Met GPS en radar, en de ondersteuning van een loods, is het tegenwoordig goed mogelijk om zelfs bij minimaal zicht, op de juiste koers veilig de haven binnen te varen. Als een schip Rotterdam aandoet, en het moet daarvoor de Nieuwe Waterweg opvaren, dan is de juiste koers 107°.  Sinds 1971 bieden de rode ‘lichtopstanden’, een hoge en een lage toren, daar visuele ondersteuning bij. Twee rode lampen, recht boven elkaar… 107°!

107° (107 graden) ontwikkelt innovatieve concepten om de prestaties van bedrijven in de maritieme sector te verbeteren. Toepassing van de nieuwe technische mogelijkheden speelt daarbij een grote rol. Op basis van de beschikbare expertise levert 107°, net als de ‘lichtopstanden’, visuele bij de aanpak van strategie- en innovatievraagstukken.